VELKOMMEN til Charlottenlund Hjerteklinik
Specialet kardiologi (medicinske hjerte-karsygdomme) omfatter bl.a. sygdomme i hjertets kranspulsårer, hjerterytmeforstyrrelser, hjertepumpesvigt, hjerteklapsygdomme og blodtryksforhøjelse.

På Hjerteklinikken foretages undersøgelser, diagnosticering og behandling af patienter med brystsmerter, uregelmæssig hjerterytme/hjertebanken, åndenød og andre symptomer, som kunne give mistanke om hjerte-kredsløbslidelser.

Desuden hjerte-tjek, inkl. vurdering af blodtryks-og kolesterolforhold, udfærdigelse af speciallægeerklæringer samt vurdering af behandlingsstrategi (”second opinion”) til patienter med dokumenteret hjertesygdom. Der vil blive tilbudt løbende efterkontrol efter behov og ønske.

Undersøgelsesprogrammet omfatter, udover en klinisk vurdering og evt. blodprøver, hvile-ekg, ultra-lydundersøgelse af hjertet (ekko-kardiografi).

Desuden efter behov en arbejdsbelastningstest (arbejds-ekg), ambulant hjerterytmeregistrering med bærbart apparatur (R-test, ”event-recording”) og ultralydundersøgelse af perifere kar samt lungefunktionsprøve (Peak-flow).